Unia Celna Białorusi, Kazachstanu i Rosji

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
Certyfikat Federalnego Urzędu Transportu Kolejowego

Certyfikat Federalnego Urzędu Transportu Kolejowego Rosji.


Współczesna certyfikacja produktów dla przemysłu kolejowego nie tylko spełnia wymagania instytucji rządowych. Certyfikacja ta służy aktywnemu promowaniu produktów na rynku i pozyskiwaniu zaufania klientów. Posiadanie certyfikatów i świadectw zgodności pozytywnie wpływa na wizerunek producenta i zwiększa jego możliwości marketingowe.

Świadectwo Rejestru Certyfikacji Federalnego Transportu Kolejowego może być obowiązkowe oraz dobrowolne w sytuacji, gdy ostateczny odbiorca wymaga gwarancji i najwyższej jakości produkcji, stosowanej w przemyśle kolejowym (np. gruz, wagony czy części zamienne do lokomotyw).

Otrzymanie świadectwa Rejestru Certyfikacji Federalnego Transportu Kolejowego RS FŻT nie jest łatwe. Wynika to z faktu, iż Federalny Urząd Transportu Kolejowego nakłada na ubiegających się o certyfikację bardzo rygorystyczne wymagania. Wszelkie nieścisłości w dokumentach mogą być przyczyną odmowy.

Główne etapy certyfikacji:

 • identyfikacja obiektu certyfikacji i przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji;
 • złożenie wniosku do Federalnego Urzędu Budżetowego, rozpatrzenie go i wydanie decyzji;
 • przeprowadzenie przetargu na wybór organu kontrolnego;
 • wybór próbek do badań;
 • przeprowadzenie badań;
 • pozyskanie i analiza protokołów badań certyfikacyjnych;
 • przygotowanie kompletnego wniosku;
 • przeprowadzenie standardowych kontroli;
 • wydanie Federalnego Urzędu Transportu Kolejowego i zezwolenia na używanie znaku zgodności.

Każdy etap certyfikacji ma swoją specyfikę, związaną z tym, że prace obejmują szeroki zakres działań, które są prowadzone przez wielu ludzi z różnych działów i organizacji.

Przedmiotem certyfikacji w systemie Certyfikacji Transportu Kolejowego są:

 • środki techniczne transportu kolejowego (towary);
 • systemy zarządzania jakością i produkcją;
 • towary do naprawy środków technicznych transportu kolejowego;
 • usługi świadczone w odniesieniu do przewozów towarów za pomocą transportu kolejowego;
 • usługi świadczone na rzecz pasażerów w transporcie kolejowym;
 • oprogramowanie wykorzystywane w transporcie kolejowym;
 • systemy zarządzania środowiskowego;
 • stosowane w transporcie kolejowym przyrządy pomiarowe, urządzenia do diagnostyki technicznej i badań, nie wymagających demontażu lub przerwania pracy.

Doświadczeni eksperci z naszej firmy są gotowi zająć się wszystkimi złożonymi kwestiami, związanymi z procesem certyfikacji. Oferujemy pomoc w zdobyciu rosyjskich certyfikatów, związanych z transportem kolejowym. Dzięki nam proces certyfikacji będzie trwał dużo krócej i przebiegnie dużo sprawniej, ponieważ mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie.W przypadku pytań o Certyfikat Federalnego Urzędu Transportu Kolejowego lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.

Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A u t o r o