UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie)
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-R z regulaminem technicznym
   Jesteś tutaj:   Strona główna >> EN
KONTAKT       

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
Obowiązkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

Certyfikat GOST-R.

Certyfikat GOST TR – jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że dana produkcja odpowiada wszystkim wymaganiom jakości i bezpieczeństwa, według przyjętych norm Rosji. Wyróżnia się dwa typy certyfikacji zgodności: Certyfikat zgodności dla produkcji objętej obowiązkową certyfikacją oraz Certyfikat zgodności dla produkcji objętej dobrowolną certyfikacją GOST. System certyfikacji w Rosji dotyczy większości produktów sprzedawanych lub/i używanych w Rosji, na przykład: produktów konsumenckich takich jak żywność, tekstylia, kosmetyki i zabawki; przedmiotów mechanicznych i elektrycznych; sprzętu przemysłowego dla przemysłu spożywczego, chemicznego, paliwowego, budowlanego i innych artykułów przemysłowych. Federalna agencja techniczna wraz z federalną służbą celną posiadają zatwierdzoną listę towarów objętą certyfikacją zgodności.


Obowiązkowy Certyfikat GOST-TR z regulaminem technicznym.

Świadectwo Państwowej Rejestracji. (SGR)

SGR potwierdza, że dane produkty są zgodne z normami Unii Celnej.

Świadectwo ważne jest na terytorium trzech państw unii celnej: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Kazachstanu, wydawane są na czas nieokreślony. Uzyskanie Świadectwa obowiązkowe jest na wodę mineralną (naturalna, lecznicza, medyczna), butelkowaną wodę pitną, napoje alkoholowe, na żywność dla niemowląt, produkty dietetyczne, dodatki do żywności, pokarm otrzymany z genetycznie modyfikowanych organizmów, produkty kosmetyczne, środki dezynfekujące, towary chemii gospodarczej, środki higieny osobistej, wyroby potrzebujące kontaktu z żywnością.


Obowiązkowy Certyfikat GOST-TR z regulaminem technicznym.

Obowiązkowa deklaracja zgodności GOST-R z regulaminem technicznym.

Deklaracja potwierdza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami Rosji.

Deklaracja zgodności GOST-R – to rodzaj dokumentu, w którym wnioskodawca oświadcza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami jakości bezpieczeństwa, określonymi przez Federację Rosyjską. Deklaracja wymagana jest zarówno do przejścia przez proces oclenia towaru na granicy jak i do sprzedaży towarów w Rosji. Deklaracja jest wystawiana wyłącznie na rosyjskiego odbiorcę i nie może być wystawiona na producenta zagranicznego.certyfikat gost tr

Certyfikat TR (Regulamin Techniczny).

Certyfikat TR – to dokument potwierdzający, że dany produkt odpowiada wymaganiom technicznym oraz może zostać wprowadzony na rynek.

W Regulaminach Technicznych zawarte są obowiązkowe wymagania dotyczące produkcji, co ma na celu ochronę zdrowia i życia obywateli rosyjskich. Certyfikat TR jest podstawowym dokumentem określającym zasadność produkcji oraz przechowywania, transportu, usuwania i sprzedaży. Certyfikat TR wydawany jest na okres jednego roku, trzech albo pięciu lat na produkcję seryjną, a także na czas nieokreślony na partię towaru (jedna lub kilka dostaw towaru na teren Rosji na podstawie podpisanego kontraktu z firmą rosyjską).


Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-TR z regulaminem technicznym.

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dokument wystawiany w oparciu o wymogi regulaminu bezpieczeństwa pożarowego

Certyfikat jest wymagany dla produktów specjalnego przeznaczenia przeciwpożarowego: dla produktów służących do gaszenia ognia, sprzętu ochrony osobistej, produktów do użytku domowego, sprzętu AGD, materiałów budowlanych, smarów i innych. Nie wszystkie produkty są objęte obowiązkową certyfikacją w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Jednak dobrowolny certyfikat zwiększa zaufanie konsumentów. Badania zgodnie z normami GOST-R przewidują: ryzyko pożarowe oraz ewentualne uszkodzenie mienia osób trzecich od pożaru.


certyfikat gost TR

Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego.

Potwierdza, że obsługiwane urządzenie odpowiada normom Rosyjskim dotyczących produktów stosowanych w miejscach gdzie mogą stać się źródłem zapłonu.

Certyfikat bezpieczeństwa przed wybuchem - jest potwierdzeniem, że obsługiwane urządzenie odpowiada normom bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Certyfikat jest obowiązkowy dla następujących urządzeń: urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia elektryczne, produkty przeznaczone do stosowania w miejscach niebezpiecznych, gdzie mogą stać się źródłem zapłonu. Dzięki przeprowadzonym badaniom, zapewnia się ochronę przeciwwybuchową konkretnego urządzenia. Wykaz wszystkich typów urządzeń podlegających certyfikacji jest umieszczony w Zakres produkcji i usług w stosunku do których przewidywana jest obowiązkowa Certyfikacja według ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A