UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie)
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-R z regulaminem technicznym
KONTAKT       

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
Świadectwo Państwowej Rejestracji

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan).


Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej: jest to dokument potwierdzający bezpieczeństwo, a tak że zgodność produktów (towarów) z powszechnymi normami sanitarno - epidemiologicznymi i higienicznymi, wydawane przez właściwe organy, w szczególności Rospotrebnadzor Rosji.

Dokument ten jest wspólną formą dokumentu dla Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan). Zasady przeprowadzenia Państwowej Rejestracji towarów oraz wydanie Świadectwa Państwowej Rejestracji produkcji są określone w Postanowieniu o zasadach uzyskania Jednolitego dokumentu, potwierdzającego bezpieczeństwo produkcji (towarów) i obowiązującego na terytorium Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan) bez ograniczenia terminu ważności danego dokumentu.

Termin ważności Świadectwa Państwowej Rejestracji jest nieograniczony. Terminy i koszty uzyskania świadectwa rejestracji państwowej zależy od towaru, jego składu, wyników testów laboratoryjnych a tak że dokumentacji technicznej, certyfikatów produktu i innych czynników. świadectwo państwowej rejestracji jest wydawane na następujące grupy produktów:
 • Woda mineralna (naturalna, lecznicza, medyczna), butelkowana woda pitna, zapakowana w pojemniki (w tym do stosowania w żywności dla niemowląt), napoje alkoholowe, w tym produkty o niskiej zawartości alkoholu, piwo.
 • Specjalizowane produkty żywnościowe, w tym żywność dla niemowląt, żywność dla kobiet w ciąży i karmiących, produkty dietetyczne, produkty żywnościowe dla sportowców (specjalne środki spożywcze), biologicznie aktywne dodatki do żywności, surowce do produkcji substancji biologicznie aktywnych suplementów żywnościowych, produktów organicznych.
 • Żywności produkowanej przy użyciu zmodyfikowanych genetycznie organizmów, w tym genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów.
 • Dodatki do żywności, kompleksowe dodatki żywnościowe, aromaty, ekstrakty roślinne substancje smakowe.
 • Produkty kosmetyczne, środki przeznaczone dla higieny jamy ustnej.
 • Środki dezynfekujące, środki ochrony przed szkodnikami (do stosowania w domu, w szpitalach i innych placówkach z wyjątkiem stosowanych w medycynie weterynaryjnej).
 • Towary chemii gospodarczej.
 • Środki niebezpieczne chemicznie i biologicznie, i wyprodukowane na ich podstawie preparaty, które są potencjalnie niebezpieczne dla człowieka (z wyjątkiem leków), poszczególne substancje (związki) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą w zakresie produkcji, stosowania, transportu, przetwarzania, a także w warunkach domowych mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska.
 • Materiały, sprzęty, urządzenia i inne środki techniczne przeznaczone do stosowania w dostawie wody pitnej.
 • Środki higieny osobistej dla dzieci i dorosłych; przedmioty przeznaczone do stosowania przez dziecko do trzech lat: naczynia i produkty stosowane w żywieniu, przedmioty higieny w odniesieniu do opieki nad dzieckiem, ubrania dla dzieci.
 • Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (z wyjątkiem naczyń i sztućców, urządzeń do produkcji).


Wykaz dokumentów niezbędnych w celu uzyskania Świadectwa Państwowej Rejestracji Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan) :
 • Wniosek
 • Kopie dokumentów zgodnie z którymi jest wytwarzany produkt (informacje o składzie, specyfikacje, przepisy, warunki techniczne) zatwierdzone zgodnie z ustawodawstwem strony, która odbyła rejestrację państwową.
 • Uwierzytelniony odpis dokumentu producenta potwierdzający bezpieczeństwo i jakość próbek produktów
 • Instrukcje, przepisy, zalecenia dotyczące stosowania produktu
 • Uwierzytelnione kopie etykiet (opakowań) lub ich makiety
 • Protokoły badań, ekspertyz
 • Zaświadczenie o obecności GMO, Nano materiałów, pestycydów, hormonów
 • Akt pobrania próbek
 • Wyniki testu zgodności z normami międzynarodowymi
 • Kopie dokumentów potwierdzających przywóz próbek towarów objętych kontrolą na obszar celny unii celnej
 • Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające swobodny przepływ towarów w kraju producenta
 • Kopie dokumentów rejestracyjnych firmy wnioskodawcy

Przedstawionych próbek musi być nie mniej niż 2 sztuki w opakowaniu detalicznym . W przypadku preparatów pochodzenia roślinnego, dodatkowo potrzebna próbka ( nie mniej niż 100 g. ) do badania radiologicznego. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale wraz z tłumaczeniem na język rosyjski , poświadczone zgodnie z prawem.


W przypadku pytań o Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan). lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A u t o r o