UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie)
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-R z regulaminem technicznym
KONTAKT       

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
certyfikaty unii celnej

5 kwietnia 2013 roku na terytorium Unii Celnej wchodzi w życie Ustawa nr 18 Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej "O organizacji pracy nad projektem Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej".


Zgodnie z przepisem, władze Kazachstanu, Białorusi i Federacji Rosyjskiej są zobowiązane zapewnić realizację przedsięwzięć, opisanych w planie. Zatwierdzony plan dotyczący przygotowania projektu Traktatu o Europejskiej Wspólnocie zawiera 20 zadań.

W tym, między innymi:
  • organizacja posiedzeń Grupy Roboczej ds. kodyfikacji umów międzynarodowych, dotyczących podstawy prawnej Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
  • przygotowanie propozycji o kierunkach rozwoju procesów integracyjnych;
  • przedstawienie tych propozycji do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wyższej Euroazjatyckiej Rady Ekonomicznej;
  • naniesienie zmian w projekcie Traktatu o Europejskiej Wspólnocie na podstawie wniosków z posiedzeń Grupy Roboczej i rozpatrzenie przez Wyższą Euroazjatycką Radę Ekonomiczną przedstawionych propozycji, a następnie skierowanie projektu Traktatu do omówienia przez władze państw Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej.

Na wykonanie każdego zadania wyznaczono terminy i przydzielono odpowiedzialnych wykonawców (Grupa Robocza ds. Kodyfikacji, władze państw Unii Celnej, Euroazjatycka Komisja Gospodarcza, eksperci zaangażowanych organów władzy państwowej). Rozpoczęcie prac nad Traktatem zaplanowano na maj 2014.

W przypadku pytań o certyfikat GOST-R w Rosji prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.


Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A u t o r o